Курсовые работы
ZAMONAVIY TURAR JOYLARNING UMUMIY KO’RINISHINI YARATISH KURS ISHI
025
zamonaviy turar joylarning umumiy ko’
Foydali-fayllar.uz
Курсовые работы
ZAMONAVIY TARMOQ OPERATSION TIZIMLARI VA ULARNI TAXLIL QILISH KURS ISHI
029
zamonaviy tarmoq operatsion tizimlari va ularni taxlil
Foydali-fayllar.uz
Курсовые работы
ZAMONAVIY MODA YO’NALISHI KURS ISHI
021
zamonaviy moda yo’nalishi-kurs ishi.
Foydali-fayllar.uz
Курсовые работы
ZAGOTOVKA TURINI TANLASH VA UNI OLISH USULINI ANIQLASH KURS ISHI
08
zagotovka turini tanlash va uni olish usulini aniqlash-kurs ishi.
Foydali-fayllar.uz
Курсовые работы
YAGONA DAVLAT INTERAKTIV XIZMATLARI KURS ISHI
014
yagona davlat interaktiv xizmatlari-kurs ishi.
Foydali-fayllar.uz
Курсовые работы
XITOYDA ERKIN IJOD QILGAN SHOIRLAR KURS ISHI
012
xitoyda erkin ijod qilgan shoirlar-kurs ishi.
Foydali-fayllar.uz
Курсовые работы
XITOY TILIDA O’ZLASHMA SO’ZLAR KURS ISHI
016
xitoy tilida o’zlashma so’zlar-kurs ishi.
Foydali-fayllar.uz
Курсовые работы
XARAKTERISTIKA STROITELNYXMASHIN. KURS ISHI
011
xarakteristika stroitelnyxmashin. -kurs ishi.
Foydali-fayllar.uz
Курсовые работы
XALQ QO’SHIQLARI VA MAROSIM QO’SHIQLARI KURS ISHI
012
xalq qo’shiqlari va marosim qo’
Foydali-fayllar.uz
Курсовые работы
VOLEYBOLDASTRATEGIYA VA TAKTIKA. KURS ISHI
015
voleyboldastrategiya va taktika.-kurs ishi.
Foydali-fayllar.uz