O’qishni ko’chirish perevod bo’yicha o’tish ballari 2023

O’qishni ko’chirish ballari

o'qishni ko'chirish ballari

Jadvaldan ko‘rish (O’qishni ko’chirish ballari )mumkinki, o‘tgan yilgi o‘tish ballari bilan deyarli farq yo‘q. Faqat 2 ta yo‘nalishda o‘zgarish bo‘lgan:

🔻 Veterinariya — 60 ball (o‘tgan yili 80 ball edi);
🔺 Transport xizmati — 104 ball (o‘tgan yili 94 ball edi).

Yuqoridagi o‘tish ballari quyidagilarga taalluqli:

  1. xorijdagi OTMlardan yurtimizdagi davlat OTMlariga o‘qishini ko‘chirmoqchi bo‘lganlarga;
  2. yurtimizdagi nodavlat OTMlar hamda xorijiy OTMlarning filiallaridan davlat OTMlariga o‘qishini ko‘chirmoqchi bo‘lganlarga.

Из таблицы видно, что разницы с проходными баллами предыдущего года нет. Произошло изменение только в 2-х направлениях:
🔻 Ветеринария – 60 баллов (в прошлом году было 80 баллов);
🔺 Транспортное обслуживание – 104 балла (в прошлом году было 94 балла).

Для вышеуказанных проходных баллов: тем, кто хочет перевести учебу из высших учебных заведений за рубежом в государственные высшие учебные заведения нашей страны; негосударственных вузов нашей страны и желающих перевести обучение из филиалов вузов в государственные вузы.

Boshqalar o'qimoqda