Home Электронные учебники Учебники для девятого 9 класса

Учебники для девятого 9 класса

9-sinf darsliklar.9-sinf maktab darslik

Учебники для девятого 9 класса.

9-sinf darsliklar

На узбекском На русском
Adabiyot 1-qism
Adabiyot 2-qism
Adabiyot 1-qism
Adabiyot 2-qism
Algebra
Algebra (AFIDUM)
Algebra
Geometriya Geometriya
Sitologiya va genetika
asoslari
Sitologiya va genetika
asoslari
Chizmachilik Chizmachilik
Fizika
Fizika (AFIDUM)
Fizika
Fransuz tili
Fransuz tili (metodika)
Informatika va hisoblash texnikasi asoslari Informatika va hisoblash texnikasi asoslari
Ingliz tili
Ingliz tili (metodika)
Iqtisodiy bilim asoslari Iqtisodiy bilim asoslari
Jahon ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi Jahon ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi
Jahon tarixi Jahon tarixi
Kimyo Kimyo
Konstitutsiyaviy huquq asoslari Konstitutsiyaviy huquq asoslari
Milliy istiqlol g‘oyasi va ma’naviyat asoslari Milliy istiqlol g‘oyasi va ma’naviyat asoslari
Nemis tili Ozbek tili
O‘zbekiston tarixi O‘zbekiston tarixi
Rus tili
Ona tili Rus tili